چگونگی بازسازی این موزه را مشخص کنید!

بازدید رئیس موزه بریتانیا از موزه هنرهای معاصر

عکس: رئیس موزه بریتانیا مقابل تابلوی جکسون پولاک در موزه هنرهای معاصر
آن را در خیابان کارگر شمالی، کمی بالاتر از پارک لاله می‌یابید، مهرماه که سر برسد چهل و یک سالش تمام می‌شود. هم خودش باارزش است و هم گنجینه‌ای که سال‌هاست از آن نگهبانی می‌کند،موزه هنرهای معاصر تهران که در تمامی دنیا سر زبان‌ها است، قرار است مدتی در تعطیلی و بازسازی به سر ببرد اما هنوز جزییات کامل این کار اعلام نشده است.

Continue reading “چگونگی بازسازی این موزه را مشخص کنید!”